Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 sierpnia 2012

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 17 zł na akcję.
PGE PGE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
B2BPARTNER B2B NC NWZA ws. m.in. podziału zysku przejętej spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
CENTKLIMA CKL GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia akcji własnych.
DATAWALK DAT GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ELZAB ELZ GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 1,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Comp SA.
EMMERSON EMM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FMOZAROW FMO NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KOMPUTRON KOM GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
KRUSZWICA KSW GPW Wypłata dywidendy 0,98 zł na akcję.
KUPIEC KPC NC NWZA ws. scalenia akcji oraz zmian statutu.
LSISOFT LSI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MOMO MOM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
NOWAGALA CNG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ORIONINV ORN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,62 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
READGENE RDG NC NWZA ws. nabycia niezabudowanych nieruchomości, wyrażenia zgody na przeniesienie własności niezabudowanych nieruchomości, wyrażenia opinii / zgody na likwidację Diety Antyrakowej Spółki z o.o., udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
SPC SPC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.