Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 maja 2018

PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2017 rok.
APSENERGY APE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARTERIA ARR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
BALTONA BAL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EFEKT EFK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ERBUD ERB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GHYDROGEN GHY NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
GINOROSSI GRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2017 rok.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LSISOFT LSI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A5 oraz 80.902 akcji serii A6.
MLSYSTEM MLS GPW Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za 2017 rok.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POLICE PCE GPW NWZA ws. zasad zbywania składników aktywów trwałych, regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RAINBOW RBW GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SERINUS SEN GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki.
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STEMCELLS SCS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TREX TRX NC Publikacja raportu za 2017 rok.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za 2017 rok.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AstraZeneca AZN.UK LSE Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.