Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 lipca 2018

7LEVELS 7LV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r.
ATAL 1AT GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1,77 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
FAMUR FMF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
IDH IDH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
NORTCOAST NCT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PAMAPOL PMP GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 1 zł na 1,20 zł.
PEMANAGER PEM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,93 zł na akcję.
PLAYWAY PLW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.
POLICE PCE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
PTWP PTW NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
UNIBEP UNI GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,96 zł na akcję.