Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 marca 2016

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BIOERG BER NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EXOUPOS GEU NC Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
JHMDEV JHM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLICE PCE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PRESENT24 P24 NC Pierwszy dzień notowania na NC 25.000.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PULAWY ZAP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
REDWOOD RWD GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SPARKVC SPK NC NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B i C w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu, zmiany statutu przez udzielenie upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w całości lub części, zmian w składzie RN.