Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 maja 2014

CYFRPLSAT CPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BGSENERGY BGS NC NWZA
COLOMEDIC CLO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
DOMDEV DOM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DSTREAM DOW NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKOEXPORT EEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
ELBUDOWA ELB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego za lata 2011 – 2012, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
ENERGOINS ENI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
I3D I3D NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KERDOS KRS GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii I.
LASERMED LSR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MWTRADE MWT GPW Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
POLICE PCE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
PREFABET PBB NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PROCHNIK PRC GPW Scalenie akcji w stosunku 9:1.
TERESA TER GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SABMiller SAB.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2013/2014.