Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 czerwca 2017

GTC GTC GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
APATOR APT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
ARTIFEX ART GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
CLOUD CLD GPW NWZA ws. zmiany składu RN.
EUCO EUC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
FORTUNA FEG GPW ZWZA
GPRE GPR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GWARANT GWR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
INPOST IPT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
INPRO INP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LIBERTY LTG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 i 2016.
LOKUM LKD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
MAXCOM MXC GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MINOX MNX NC Scalenie akcji w stosunku 12:1.
PELION PEL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.
POLNA PLA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2016 r. oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych spółki.
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,58 zł na akcję.
REMAK RMK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
SEKO SEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
VIDIS VDS NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji, zmiany statutu oraz rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.