Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 czerwca 2015

AFHOL AFH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na NC oraz zmian w RN.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok, uchylenia zakazu dotyczącego zajmowania się interesami konkurencyjnymi, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji.
EKOBOX EBX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. zmian w składzie RN, zmian zasad wynagradzania członków RN, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji i zmiany statutu, podziału zysku za rok 2014, wypłaty dywidendy za rok 2014, zasilenia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
GEKOPLAST GKP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
HETAN HTN NC NWZA ws. powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C w drodze subskrypcji prywatnej, wprowadzenia akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok.
KKHERBAL KKH NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MDIENERGIA MDI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii B, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz dematerializacji akcji serii B obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
NETIA NET GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 4,33 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ORBIS ORB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i ustalenia kwoty dywidendy.
POLICE PCE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROMISE PRO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
QUMAK QMK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
RAFAMET RAF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TERESA TER GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2014 roku.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
VIVID VVD GPW NWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 5 podjętej przez ZWZA 15 kwietnia 2015 oraz zmiany statutu.