Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 czerwca 2018

AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ARCHICOM ARH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,44 zł na akcję.
COMPERIA CPL GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 z kapitału zapasowego.
ERBUD ERB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
LUXMEDTRI LXT NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
SESCOM SES GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
UNIMOT UNT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.