Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 września 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEERUM FEE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.