Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 września 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEERUM FEE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
INPRO INP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KANCELWEC KPI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 900 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz dalszego istnienia spółki.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.