Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 czerwca 2021

ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję.
DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
GTC GTC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
KGHM KGH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ACTION ACT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ARTIFEX ART GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.667.472 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
ASBIS ASB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
ASSECOBS ABS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2020.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
BOOMBIT BBT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 16,70 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
HARPER HRP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INSTALKRK INK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 13,37 zł na akcję.
KLABATER KBT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
MABION MAB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
MARVIPOL MVP GPW Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
MODE MOE NC ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2020.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
PCFGROUP PCF GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
POLICE PCE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SFD SFD NC Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii G.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
SYGNITY SGN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.