Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 15 kwietnia 2021

BIOMAXIMA BMX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KOMPAP KMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
POLNORD PND GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
UNICREDIT UCG GPW WZA
WITTCHEN WTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.