Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 kwietnia 2012

ASSECOPOL ACP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian zasad wynagradzania członków RN.
KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KGHM KGH GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARMATURA ARM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
ARMATURA ARM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3, A4 i G.
ATM ATM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATONHT ATO NC NWZA ws. zmian w składzie RN, zgody na dopuszczenie akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i in.
BALTONA BAL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przejścia na MSR i MSFF.
BOS BOS GPW Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
CNT CNT GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
COLUMBUS CLC NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DASE DFG NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DIGITANET DIG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EONET EON NC Debiut spółki na NC.
GOBARTO GOB GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, powołania członków RN, wyznaczenia Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
IFIRMA IFI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
KANIA KAN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LUBAWA LBW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOBRUK MBR NC Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za 2011 rok.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POLICE PCE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zmiany w składzie RN i ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków RN.
QUERCUS QRS GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
SELENAFM SEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SMTSOFT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TOYA TOA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
Boeing BA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Citrix Systems CTXS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Logitech LOGI.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Xilinx XLNX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.