Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 grudnia 2010

APATOR APT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2010, w wysokości 0,25 zł na akcję.
AVATRIX AVT NC NWZA ws. zatwierdzenia połączenia ze spółką Styl.Media Sp. z o.o.
CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
EUCO EUC GPW Zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu i przyjmowania zapisów w transzy detalicznej.
INFOSYS IFS NC WZA
KANIA KAN GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
LUBAWA LBW GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
MIDAS MDS GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej, pokrycia straty za 2009 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
PFH PFH NC Zakończenie zapisów na akcje oferowane.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz zbycia części udziałów "Transtech" Sp. z o.o.
SADOVAYA SGR GPW Początek zapisów inwestorów instytucjonalnych.
SERINUS SEN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 750.000 akcji zwykłych na okaziciela.
SWARZEDZ SWZ GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany likwidatora.
TONSILAC TAC NC Debiut spółki na NC.
TRANSPOL TRN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.