Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 31 marca 2014

06MAGNA 06N GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
06MAGNA 06N GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ALCHEMIA ALC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG50.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CCENERGY CCE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
CHEMOS CHS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
CUBEITG CTG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
EDITELPL EDL NC Publikacja raportu za 2013 rok.
EMTASIA EMA NC Ostatni dzień notowania na NC 207.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
FASTFIN FFI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i WIG-Poland.
FERRUM FER GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FUTURIS FUT NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GENRG GNG NC Początek notowań spółki ELKOPNRG (ENR) pod nazwą GENRG (GNG), w związku ze zmianą firmy.
GLGPHARMA GLG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań RN i zarządu oraz pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz powołania członków RN.
I3D I3D NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IBSM IBS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IDMSA IDM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IMPERIO IMP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
MBANK MBK GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBFGROUP MBF NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MCLOGIC MCL GPW Wypłata dywidendy 2,75 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
MSXRESOUR MSX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
NOVAVISGR NVG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
NTCAPITAL NTC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
OPONEO.PL OPN GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia środków na sfinansowanie nabycia.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
PETROLINV OIL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG50, WIG i WIG-Poland.
PLASTPACK PPC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
POLICE PCE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
POLIMEXMS PXM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40, WIG50, WIG i WIG-Poland.
PROCHNIK PRC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz podziału zysku za okres od 01.10.2012r do 30.09.2013r, podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN oraz podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30.09.2013, pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
TEXT TXT GPW Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
VRG VRG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
WERTHHOLZ WHH NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012r. do 30.09.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.