Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 maja 2015

KGHM KGH GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
ADIUVO ADV GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 297.550 akcji serii C, 495.970 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 200.000 akcji serii G, 500.000 akcji serii H, 500.000 akcji serii I, 297.500 akcji serii J.
AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz wypłaty dywidendy za rok 2014, także powiększonej o środki z kapitału rezerwowego przeznaczone na wypłatę dywidend.
ATAL 1AT GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
BIOMASS BEP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty premii dla członków RN za rok obrotowy 2014.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., podziału akcji (split) poprzez obniżenie ich wartości nominalnej bez zmiany całkowitej kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.
EMPERIA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo w sprawie pokrycia straty.
ENERGOINS ENI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KME KME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku oraz pokrycia dodatkowej straty netto za 2012 rok wynikającej z korekty deklaracji podatkowej.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 485,49 HUF na akcję.
PCCROKITA PCR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.338.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 1.588.264 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany wysokości pierwszorzędnej hipoteki ustanowionej na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
TERESA TER GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
VIGOPHOTN VGO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,61 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.339.744 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.