Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 czerwca 2012

06MAGNA 06N GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku 2011.
3RGAMES 3RG GPW WZA
5THAVENUE 5AH NC WZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku / przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
ADVERTIGO AVE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
AITON AIT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.
APLINTER NC WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za pierwszy rok obrotowy.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
ATLANTIS ATS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest.
BEST BST GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2011 roku.
BRAS BSA NC WZA
BUMECH BMC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BYTOM BTM GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
CERABUD CER NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru.
CEZ CEZ GPW WZA ws. m.in. rozdzielenia zysku za rok 2011.
DANKS DNS NC Dzień ustalania prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DXD DXD NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
EKO EKO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
EKOOZE EKE NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz dalszego istnienia spółki.
EMONT ELM NC WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
FORPOSTA FPO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GHYDROGEN GHY NC WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2011 rok.
I3D I3D NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
IGORIA IGT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IMPERIO IMP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przeniesienia niepodzielonej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
INNOCOMM ICM NC WZA
INTROL INL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
JWCONSTR JWC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
KOGENERA KGN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LESS LES GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LUBAWA LBW GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
M4B M4B NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
MANGATA MGT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MEDIACAP MCP GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2011 roku na pokrycie straty wykazywanej przez spółkę w latach ubiegłych.
MNI MNI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
MONDAY MDV NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MSXRESOUR MSX GPW WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
NOVINA NOV NC Debiut spółki na NC.
ONESANO ONO GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
OPONEO.PL OPN GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PANOVA NVA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PARTEX PAR NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej.
PGFGROUP PGV GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz nabycia akcji własnych.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych, ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zbycia całości udziałów „budchem” Sp. z o.o., zbycia całości udziałów „Koncept” Sp. z o.o., „Automatika” Sp. z o.o. i „Remech” Sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” Sp. z o.o. oraz zmiany w składzie RN.
PROVECTA PRV NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej akcji serii E.
REINHOLD RHD GPW WZA
RELPOL RLP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok i pokrycia straty z lat ubiegłych.
ROVESE RSE GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
SANOK SNK GPW WZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.
SKYLINE SKL GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
SOLAR SOL GPW WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
SYMBIO SYM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TMSBROKER TMS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
TOYA TOA GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
UBOATLINE UBT NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
VOTUM VOT GPW Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.