JSW

Data Spółka Wydarzenie
26 listopada 2024 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
29 sierpnia 2024 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
21 maja 2024 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
23 kwietnia 2024 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
4 kwietnia 2024 JSW NWZA ws. powołania członka RN XI kadencji, który uzyskał największą liczbę głosów w wyborach uzupełniających wybieranego przez pracowników spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
22 listopada 2023 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
6 września 2023 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
16 czerwca 2023 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.
22 maja 2023 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
21 marca 2023 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 marca 2023 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., powiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tego postępowania.
28 listopada 2022 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
30 sierpnia 2022 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
3 czerwca 2022 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
19 maja 2022 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
30 marca 2022 JSW NWZA ws. nieodpłatnego zbycia składników aktywów trwałych oznaczonej części przedsiębiorstwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu z wykorzystaniem mechanizmów przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.
17 marca 2022 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
29 grudnia 2021 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG „Jastrzębie III” KWK „Jastrzębie-Bzie”, stanowiącego oznaczoną część zakładu górniczego KWK „Jastrzębie-Bzie”, na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz powiadomienia o wynikach postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska członków zarządu.
18 listopada 2021 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
19 sierpnia 2021 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 czerwca 2021 JSW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
20 maja 2021 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
18 marca 2021 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
19 lutego 2021 JSW NWZA ws. zmian w statucie.
30 grudnia 2020 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 508.781 akcji serii A oraz 235.682 akcji serii D.
19 listopada 2020 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
31 sierpnia 2020 JSW NWZA ws. przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.
20 sierpnia 2020 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
21 maja 2020 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
21 listopada 2019 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
10 września 2019 JSW Wypłata dywidendy 1,71 zł na akcję.
27 sierpnia 2019 JSW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,71 zł na akcję.
26 sierpnia 2019 JSW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.
22 sierpnia 2019 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
26 czerwca 2019 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.
16 maja 2019 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
21 marca 2019 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW oraz udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.
14 marca 2019 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
7 grudnia 2018 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie certyfikatów inwestycyjnych serii B oraz kolejnych serii emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
22 listopada 2018 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
24 sierpnia 2018 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
29 maja 2018 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
17 maja 2018 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
12 marca 2018 JSW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
18 stycznia 2018 JSW NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.
16 listopada 2017 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
17 sierpnia 2017 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
24 maja 2017 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
17 marca 2017 JSW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
16 marca 2017 JSW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
12 stycznia 2017 JSW NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
19 grudnia 2016 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.241 akcji serii A oraz 1.314 akcji serii D.
29 listopada 2016 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej.
9 listopada 2016 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
13 października 2016 JSW NWZA ws. zmian w programie emisji obligacji oraz emisji obligacji nowej serii w ramach ustanowionego programu emisji obligacji.
28 września 2016 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie" Ruch „Jas-Mos” na rzecz spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.
18 sierpnia 2016 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
4 sierpnia 2016 JSW NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie posiadanych akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. na rzecz spółki PGNiG TERMIKA S.A., udzielenia zgody na zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” Sp. z o.o. i in.
23 czerwca 2016 JSW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
12 maja 2016 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 JSW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
29 lutego 2016 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
23 listopada 2015 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń programu emisji obligacji ustanowionego w dniu 30 lipca 2014 r. oraz na podjęcie innych czynności związanych z restrukturyzacją i wynagrodzenia członka RN delegowanego do czasowego wykonywania funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Strategii JSW S.A. i Prezesa Zarządu JSW S.A.
12 listopada 2015 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
27 sierpnia 2015 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
2 czerwca 2015 JSW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
14 maja 2015 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
31 marca 2015 JSW NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce OPA-ROW Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
20 marca 2015 JSW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
19 marca 2015 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
13 listopada 2014 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
13 sierpnia 2014 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
8 sierpnia 2014 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.901 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 8.317 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 lipca 2014 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji oraz na dokonywanie emisji obligacji w ramach ustanowionego programu.
22 maja 2014 JSW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
15 maja 2014 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
13 marca 2014 JSW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
30 stycznia 2014 JSW NWZA ws. zawiązania jednoosobowej sp. z o. o. pod firmą „Jastrzębska Spółka Górniczo-Szkoleniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i objęcia w niej 100% udziałów przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.
15 listopada 2013 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.028 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15.993 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
7 listopada 2013 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
18 października 2013 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 179.107 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.766 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 września 2013 JSW NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji imiennych Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., wyemitowanych zgodnie z § 7A Statutu Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A., w ramach kapitału docelowego.
20 września 2013 JSW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
20 sierpnia 2013 JSW Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.
12 sierpnia 2013 JSW NWZA ws. powołania członka RN z wyboru pracowników oraz zmian w statucie.
9 sierpnia 2013 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
31 lipca 2013 JSW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,52 zł na akcję.
29 lipca 2013 JSW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.
8 lipca 2013 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.091.006 akcji serii A, 2.157.886 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 855.699 akcji serii D.
28 maja 2013 JSW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy, zmian w kapitale rezerwowym oraz kapitale zapasowym, wyrażenia zgody na objęcie akcji serii J spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A.
9 maja 2013 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
14 marca 2013 JSW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
8 listopada 2012 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
17 sierpnia 2012 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
24 lipca 2012 JSW Wypłata dywidendy 5,38 zł na akcję.
6 lipca 2012 JSW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,38 zł na akcję.
4 lipca 2012 JSW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,38 zł na akcję.
31 maja 2012 JSW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy.
10 maja 2012 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
17 kwietnia 2012 JSW NWZA ws. umorzenia 1 796 324 akcji serii C, upoważnienia zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
13 marca 2012 JSW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
27 lutego 2012 JSW NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmiany statutu.
14 listopada 2011 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
16 września 2011 JSW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
1 września 2011 JSW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
31 sierpnia 2011 JSW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
8 lipca 2011 JSW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-Surowce.
6 lipca 2011 JSW Debiut na GPW.
1 lipca 2011 JSW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
29 czerwca 2011 JSW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
28 czerwca 2011 JSW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
27 czerwca 2011 JSW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
14 czerwca 2011 JSW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
13 czerwca 2011 JSW Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.