Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 marca 2017

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BNPPPL BNP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INPOST IPT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
INTEGERPL ITG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 41,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
KETY KTY GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KINOPOL KPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ROBYG ROB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
RONSON RON GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł na akcję.
SUMMALING SUL NC Wprowadzenie do obrotu na NC 200.000 akcji serii E, 191.130 akcji serii F, 150.000 akcji serii G.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ULMA ULM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNIMOT UNT NC Dzień ostatniego notowania na GPW 2.200.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
XSYSTEM XSM NC NWZA ws. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 4/NWZ/2016 NWZ z dnia 16 marca 2016r.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.