Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 marca 2012

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
ARAMUS ARA NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego przez spółkę w roku 2011 oraz splitu akcji.
ARMATURA ARM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BAHOLDING BAH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DXD DXD NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
I3D I3D NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MIESZKO MSO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
OPTIZENLB OPT NC Debiut spółki na NC.
PCHVENTURE PCV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PETROLINV OIL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLNA PLA GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.
Prudential PRU.UK LSE Publikacja wstępnego raportu za 2011 rok.