Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 sierpnia 2019

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JSW JSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.
ACARTUS ACA NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CIGAMES CIG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ONICO ONC NC NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
PASSUS PAS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TOWERINV TOW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.