Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 czerwca 2011

GRUPAAZOTY ATT GPW WZA
JSW JSW GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
KRUK KRU GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
APS APS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW WZA
BERLING BRG GPW WZA
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za 2010 rok.
BLACKPOIN BPN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CHEMOS CHS GPW WZA
CODEMEDIA COD NC Publikacja raportu za 2010 rok.
DEKTRA DKR NC Debiut spółki na NC.
EMMERSON EMM NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ENELMED ENE GPW Debiut spółki na GPW.
FABRFORMY FFO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FERRO FRO GPW WZA
HANDLOWY BHW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,72 zł na akcję.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za 2010 rok.
KREDYTB KRB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
LETUS LET NC WZA
LOYD LYD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
M4B M4B NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MARSOFT MAR NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MOTORICUS MTR NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za 2010 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za 2010 rok.
PLGROUP PLG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ROTOPINO ROT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SATIS STS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
SECOGROUP SWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SYNERGA SNG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.