Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 18 stycznia 2018

JSW JSW GPW NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.
APOLLO APC NC NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
BIZTECH BTK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DSTREAM DOW NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu UHY ECA S.A.
HARPER HRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NFPL NFP NC NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
RAFAKO RFK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmiany statutu.
American Express AXP.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.