Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 marca 2015

INGBSK ING GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., wypłaty dywidendy za 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
JSW JSW GPW NWZA ws. udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce OPA-ROW Sp. z o.o., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ALTA AAT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ALUMAST ALU NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2014r.
BIPROMET BPM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
BLOOBER BLO GPW Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
CCENERGY CCE GPW Publikacja jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2013r do 31.12.2014r.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
EXCELLENC EXC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GARIN GAR NC Początek notowań spółki CYG (CYG) pod nazwą ARRINERA (ARX), w związku ze zmianą firmy.
IDEABANK IDA GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii J, K, L i M.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KDMSHIPNG KDM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
PBSFINANSE PBF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty, zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
STANUSCH STT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2014 r. oraz nabycia akcji własnych.
SYMBIO SYM NC Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TAMEX TOS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.