Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 czerwca 2016

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku.
ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych i zmiany uchwały Nr 3 NWZ sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych z dnia 30 września 2011 roku oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
ADATEX ADX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AGORA AGO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
ALTA AAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz ponownej nominacji Dyrektora ASBISc Enterprises Plc.
B3SYSTEM B3S GPW ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r. oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
DORADCY24 D24 NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ERBUD ERB GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego i upoważnienia zarządu do zawarcia umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.
ERGIS EGS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2015 z części kapitału zapasowego, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z zysku osiągniętego w latach poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2015.
EXILLON EXL GPW ZWZA
GALVO GAL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2015r.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za 2015 rok.
IAI IAI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy oraz powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.
MEDIACAP MCP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przedłużenia skupu akcji własnych.
PCM PCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,50 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
PLASMA PSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ROTOPINO ROT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2015.
TOYA TOA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TRAKCJA TRK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
VANTAGE VTG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
ZUE ZUE GPW Wypłata dywidendy 0,33 zł na jedną akcję.