Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 maja 2017

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AGROMA AGM NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BVT BVT NC Publikacja raportu za 2016 rok.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CUBEITG CTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GORENJE GRV GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTERAOLT IRL GPW Wypłata dywidendy 0,51 euro na akcję.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ORCOGROUP OPG GPW ZWZA
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PREFAGRP PFG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
READGENE RDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKOTAN SKT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VIGOSYS VGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WITTCHEN WTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
Lowe's LOW.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.