Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 lutego 2012

JSW JSW GPW NWZA ws. określenia liczby członków RN oraz zmiany statutu.
01CYBATON 01C NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
3RGAMES 3RG GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy dużych inwestorów.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ATM ATM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
BOMI BMI GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
ESKIMOS ESK NC NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GEOTREKK GTK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GLOBALTR GTR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach Global Trade S.A. hipoteki na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. celem zabezpieczenia udzielonego kredytu bankowego.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LENTEX LTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MIDAS MDS GPW Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
PSWCAPITA PCA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii Ł.
Berkshire Hathaway BRKA.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za 2011 rok.
Lowe's LOW.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.