Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 lipca 2013

JSW JSW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,52 zł na akcję.
ATLASEST ATL GPW ZWZA
BROADGATE BDG NC NWZA ws. podziału zysku za rok 2012, udzielenia członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
DCD DCD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. w sprawie dalszego istnienia spółki, określenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
EQUITIER ETR NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
ERS ERS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. zmiany statutu, kapitału docelowego, upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 29 kwietnia 2013 roku.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
HEMP HMP NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INFOSCOPE ISC NC Ostatni dzień notowań na NC 222.222 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2012 r.
LIBET LBT GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
NOVITA NVT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,30 zł na akcję.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
QUARKVENT QRK NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
S4E S4E NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.
SOPHARMA SPH GPW Wypłata dywidendy 0,07 BGN na akcję.
STARFIT SFI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VOXEL VOX NC NWZA ws. zmiany statutu.
WIDOKEN WDK NC NWZA ws. składu osobowego zarządu i RN.
WINVEST WIS GPW Początek notowań spółki IGROUP (IGR) pod nazwą WINVEST (WIS), w związku ze zmianą firmy.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.