Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 9 sierpnia 2013

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CZTOREBKA CZT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.525.940 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DTP DTP GPW Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ELBUDOWA ELB GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EMONT ELM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EXOUPOS GEU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FORPOSTA FPO NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDIACAP MCP GPW Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
METROPOLIS MRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NORDEABP NDA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 47,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA.
PFH PFH NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WDBBU WDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.