Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 czerwca 2015

ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 2,90 zł na akcję.
JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ADUMA ADU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATAL 1AT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych.
AWBUD AWB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2014.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CANNABIS CBD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
EXOUPOS GEU NC Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
LARK LRK GPW NWZA ws. uchylenia uchwał podjętych przez ZWZ 24 czerwca 2014, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu oraz zmian w RN.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MEGASONIC MGA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MILISYS MLM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
NETIA NET GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek oraz połączenia spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2014r., podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia programu opcji skierowanego do zarządu, rady nadzorczej i kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru.
POLNA PLA GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,03 zł na akcję.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SAKANA SKN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SFERANET SFN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
TALEX TLX GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
VERBICOM VRB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za 2014 rok.