MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie 14,0% w lutym

Aktualności

Warszawa, 10.03.2014 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,0% na koniec lutego br., czyli nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), powołując się na dane z urzędów pracy. Resort podkreśla jednak, że po raz pierwszy od 2008 r. w lutym odnotowano spadek liczby bezrobotnych (o 3,7 tys. osób do 2 257 tys. osób).

"Spadek bezrobocia w lutym po raz ostatni miał miejsce w Polsce w 2008 r.,  jeszcze przed wybuchem kryzysu. Sytuacja na rynku pracy była wówczas najkorzystniejsza na przestrzeni ostatnich 15 lat" - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, cytowany w komunikacie.

W lutym 2013 r. przybyło 41 tys. osób bezrobotnych, w lutym 2012 r. - 47 tys., w lutym 2011 r. - 45 tys., w lutym 2010 r. - 49 tys., a w lutym 2009 r. - aż 84 tys. W latach 2009-2013 wzrost stopy bezrobocia w lutym wynosił 0,2-0,5 pkt proc.

"Dzisiaj możemy ogłosić początek ożywienia na ryku pracy. (…) Już w styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem, w lutym ta różnica wzrosła już do blisko 80 tys. Pozwala to patrzeć z optymizmem na resztę roku" - dodał minister.

Pracodawcy zgłosili w lutym do urzędów 95,7 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 20 tys. więcej niż w styczniu (wzrost o 26%). Po raz ostatni wyższą liczbę ofert pracy zgłoszono w 2008 r., podkreśla resort. W lutym poprawę sytuacji odnotowano w 15 województwach. Największy wzrost nastąpił na Podlasiu - o 53%.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,8% na koniec 2014 r., jednak premier Donald Tusk liczy, iż stopa bezrobocia może spaść do poniżej 13,0% w grudniu br.

(ISBnews)

Wiadomości
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 778 tys. w USA

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 778 tys. w tygodniu zakończonym 21 listopada 2020 roku, podał ...

POLSKA, RPP, STOPY PROC., CPI: Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem ...
USA, BEZROBOCIE, : Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 870 tys. w tygodniu zakończonym 19 września 2020 roku, podał ...
POLSKA, PKB: Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz potwierdziła, że rząd w tym roku spodziewa się spadku PKB poniżej 4%, natomiast w ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wyniósł 47,6 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 50,5 pkt miesiąc ...
STREFA EURO, PMI: Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 53,7 pkt we wrześniu 2020 r. wobec 51,7 pkt miesiąc ...