Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 listopada 2013

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.028 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 15.993 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ARMATURA ARM GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu oraz wycofania ich z obrotu na GPW, poniesienia kosztów zwołania i odbycia NWZ oraz zmian w RN.
BGSENERGY BGS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GANT GNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KCSP KCS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KSGAGRO KSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MILKILAND MLK GPW Wypłata dywidendy 0,08 euro na akcję.
MLPGROUP MLG GPW Ostatni dzień notowań na GPW 3.018.876 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NEWAG NWG GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
PEIXIN PEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PHOTON PEN GPW Pierwszy dzień notowania na NC 27.000.000 akcji zwykłych.
SEVENET SEV NC Publikacja skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2012 do 30.06.2013.
WDBBU WDB NC Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.