Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 czerwca 2019

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
5THAVENUE 5AH NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
ABAK ABK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ATAL 1AT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.
BIK BIK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
BRAND24 B24 GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CEZ CEZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.
COSMA COS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DELKO DEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.
DOMLEK DLK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ELEMENTAL EMT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ESHOPPING ESG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018r.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INDOS INS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2018 rok.
LABOPRINT LAB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.
MBFGROUP MBF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MOONLIT MLT NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.
ONESANO ONO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
PGFGROUP PGV GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
REINHOLD RHD GPW NWZA
REMEDIS REM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. zmian osobowych w RN.
SCOPAK SCO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SOFTBLUE SBE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
SUNDRAGON SDG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUNEX SNX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
TARCZYNSKI TAR GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
TESGAS TSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
TOYA TOA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
TXM TXM GPW ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
XPLUS XPL GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.