Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 marca 2023

JSW JSW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., powiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu XI kadencji oraz udostępnienie protokołu z tego postępowania.
4MASS 4MS NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.671.444 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CDA CDA NC Publikacja raportu za 2022 rok.
CFG CFG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2022 rok.
GHYDROGEN GHY NC Publikacja raportu za 2022 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2022 rok.
STARWARD STA NC Publikacja raportu za 2022 rok.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.