Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 kwietnia 2012

JSW JSW GPW NWZA ws. umorzenia 1 796 324 akcji serii C, upoważnienia zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego i utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
BUMECH BMC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CASPAR CSR GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
EGB EGB NC Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
EMPERIA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOSTALPLC MSP GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011, zmiany statutu oraz wyboru członków RN nowej kadencji.
ORGANIC ORG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
PCHVENTURE PCV NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ROPCZYCE RPC GPW WZA ws. m.in podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku oraz wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
TWIGONET TWI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
U.S. Bancorp USB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.