Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 marca 2014

GTC GTC GPW Ostatni dzień notowania na GPW 31.937.298 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
JSW JSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
2INTELLECT 2IT NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ARAMUS ARA NC Początek notowań spółki POLNOCNR (PNR) pod nazwą ARAMUS (ARA), w związku ze zmianą firmy.
AUGA AUG GPW NWZA
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
BOS BOS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FUTURIS FUT NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GORENJE GRV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KBDOM KBD GPW Scalenie akcji w stosunku 100:1.
KME KME NC Scalenie akcji w stosunku 5:1.
MCLOGIC MCL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,75 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PLAZACNTR PLZ GPW Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
TAXNET TXN NC Pierwszy dzień notowania na NC 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VOXEL VOX NC NWZA ws. zmian w składzie RN.