Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 października 2013

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 179.107 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 12.766 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ALTA AAT GPW Początek notowań spółki TUP (TUP) pod nazwą ALTA (AAT), w związku ze zmianą firmy.
APLITT API GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,02 zł na akcję zwykłą i 0,03 zł na akcję uprzywilejowaną.
ARMATURA ARM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2.
LENTEX LTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 85.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LUXIMA LUX NC Pierwszy dzień notowań na NC 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MLPGROUP MLG GPW Zakończenie zapisów inwestorów instytucjonalnych.
OPENFIN OPF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 106.663 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PEGAS PGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 euro na akcję.
POLAQUA PQA GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.