Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 6 września 2023

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 20 zł na akcję.
KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
KRUK KRU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.
PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DATAWALK DAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
DEMGAMES DGS NC Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 250.000 akcji serii B, 50.000 akcji serii C.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i kończący się 31 marca 2023 r.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmniejszenia liczby akcji spółki bez wartości nominalnej, umorzenia części akcji spółki bez wartości nominalnej oraz obniżenia kapitału zakładowego.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2023 w wysokości 0,40 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ONDE OND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
STSHOLDING STH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.