Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 czerwca 2022

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku.
PGE PGE GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 373.952.165 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
BLIRT BLR NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
BORYSZEW BRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,92 zł na akcję.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
FASING FSG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
FIGENE FIG NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IPOPEMA IPE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 4,80 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
NESTMEDIC NST NC Dzień pierwszego notowania na NC 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2021 rok.
ULTGAMES ULG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WITTCHEN WTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,03 zł na akcję.