Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 sierpnia 2013

GTC GTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
JSW JSW GPW Wypłata dywidendy 2,52 zł na akcję.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
B3SYSTEM B3S GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
EXOUPOS GEU NC Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INVESTREM ITX NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zasad wynagradzania członków RN.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
MONNARI MON GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 ZWZA z 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz wyrażenia zgody na zawieranie przez spółkę jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z jej prezesem zarządu Mirosławem Misztalem jako pożyczkodawcą, których przedmiotem będą akcje spółki.
PELION PEL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii O4.
RONSON RON GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
UNIMA U2K GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
WASPOL WAP NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
ZOC ZOC NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012, raportu kwartalnego za I kwartał 2013 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.