Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 13 sierpnia 2014

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KGHM KGH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ADMIRAL ADM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
AGROMEP AGP NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ARTP TYP NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ASSETUS ASS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
BIPROMET BPM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EKOBOX EBX NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
FIGENE FIG NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej z wyemitowanych akcji w drodze emisji akcji zwykłych serii D z wyłączeniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GETIN GTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 54.326 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GETINOBLE GNB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMS IMS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
JANTAR JAN NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
M4B M4B NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDICOBIO MDB NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
METROPOLIS MRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
OPTIGIS OPI NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TREX TRX NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WDBBU WDB NC Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Cisco CSCO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.