Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 września 2011

JSW JSW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
KRUK KRU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ACE ACE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ACE ACE GPW Wypłata dywidendy 0,07 euro na akcję.
ACTION ACT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ALMA ALM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ARCTIC ATC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ARMATURA ARM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ARRINERA ARX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BARLINEK BRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CCENERGY CCE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
CEZ CEZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20.
DASE DFG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B, D i E.
DXD DXD NC Debiut spółki na NC.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
GROCLIN GCN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GWARANT GWR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
HERKULES HRS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KBDOM KBD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KREDYTB KRB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
MEXPOLSKA MEX GPW Początek budowy księgi popytu.
MONNARI MON GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MWTRADE MWT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
NFIEMF EMF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
PBG PBG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
POLAQUA PQA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
POLMED POM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,09 zł na akcję.
SPC SPC NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
WASKO WAS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.