Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 23 czerwca 2017

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.
AATHOLD AHL GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,87 zł na akcję.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2016.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz za lata poprzednie.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,05 zł na akcję.
EZO EZO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBSM IBS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
INNOCOMM ICM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2016 rok.
LKDESIGN LKS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
MASTERPHA MPH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia zgody na sprzedaż lub dzierżawę Zakładu Recyklingu Metali Żelaznych i Kolorowych w Zabrzu.
MTRANS MTS NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ORGANIC ORG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PCGUARD PCG GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PLGROUP PLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
PMPG PGM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
POLCOLORIT PLT GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SAPLING SAP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
TRANSPOL TRN GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii I.
VANTAGE VTG GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Fedha sp. z o.o. po cenie 3,70 zł za akcję.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.