Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 8 sierpnia 2014

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 45.901 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 8.317 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SANPL SPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 305.543 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 5.383.902 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
CERABUD CER NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
IZOSTAL IZS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SURFLAND SSK NC Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TARCZYNSKI TAR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VEDIA VED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
Allianz ALV.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.