Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 grudnia 2016

JSW JSW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.241 akcji serii A oraz 1.314 akcji serii D.
ARTIFEX ART GPW Ostatni dzień obrotu na GPW 500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
CITYSERV CTS GPW NWZA
ECHO ECH GPW NWZA ws. utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
ESTAR EST GPW NWZA
INTROL INL GPW NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.
QUANTUM QNT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym Minvesta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
TXM TXM GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.