Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 28 września 2016

JSW JSW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci oznaczonej części Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie" Ruch „Jas-Mos” na rzecz spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i bezprzetargowe zbycie akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BUMECH BMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
DROP DRP GPW NWZA ws. wypłaty dywidendy.
GRODNO GRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KREDYTIN KRI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
MOSTALPLC MSP GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie NEUCA S.A. z Infonia sp. z o.o., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany treści statutu oaz skupu akcji własnych.
ONICO ONC NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z 8 czerwca 2015, w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego i in.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. powołania członka RN.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.
WOJAS WOJ GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
YOLO YOL GPW NWZA ws. zmiany statutu.