Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 czerwca 2011

EUROCASH EUR GPW WZA
JSW JSW GPW Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2010 rok.
I3D I3D NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INDATA IDT GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
LARK LRK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MIDAS MDS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MMPPL MMP GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
MOBRUK MBR NC WZA
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
OEX OEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
OVOSTAR OVO GPW Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
PCGUARD PCG GPW WZA
RUNICOM RUN NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja raportu za 2010 rok.
TIM TIM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.