Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 czerwca 2021

JSW JSW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
BRAND24 B24 GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
DOOK DOK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz wycofania akcji z obrotu na NC.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2020 do 31.12.2020.
FORBUILD FRB NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
KGL KGL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez w roku obrotowym 2020.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2020 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MOVIEGAMES MOV GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
PAMAPOL PMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
PYRAMID PDG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
SEDIVIO SED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
SFERANET SFN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym w 2020.
SUNEX SNX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
TELEMEDPL TMP NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TEXT TXT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
UNIMOT UNT NC Wypłata dywidendy 1,97 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
WITTCHEN WTN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.