Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 czerwca 2016

PKNORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ADFORM ADF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ASSETUS ASS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AUXILIA AUX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BETOMAX BTX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BINARY BHX NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
BRAS BSA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CWPE CWP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DAMFINW DIN NC Dzień pierwszego notowania na NC 41.545.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EMMERSON EMM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERATONRG ERA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERNE ERN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERS ERS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FALCON FLG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FARM51 F51 NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GARIN GAR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GEKOPLAST GKP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRUPAEMM GEM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
HETAN HTN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IAP IAP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INVENTION INM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
JRCGROUP JRC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
KINOPOL KPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
KLEBAINV KIN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LETUS LET NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MASTERPHA MPH GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MEDAPP MDA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDARD MRD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
OPENFIN OPF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
PBSFINANSE PBF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PFH PFH NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLFA PLF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
POLNA PLA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SFD SFD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SNIEZKA SKA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
TAXUSFUND TXF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TELEMEDPL TMP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TELESTR TLS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VIGOPHOTN VGO GPW Wypłata dywidendy 6,49 zł na akcję.
WBAY WBY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WDBBU WDB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WESTREAL WRE NC Publikacja raportu za 2015 rok.
WOLFSTF WTF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
YOSHI YOS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ZPUE PUE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,33 zł na akcję zwykłą oraz 14,88 zł na akcję uprzywilejowaną.