GEKOPLAST

Data Spółka Wydarzenie
24 kwietnia 2018 GEKOPLAST Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
9 kwietnia 2018 GEKOPLAST NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
16 lutego 2018 GEKOPLAST Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
1 lutego 2018 GEKOPLAST Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
19 stycznia 2018 GEKOPLAST Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
20 grudnia 2017 GEKOPLAST Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
7 listopada 2017 GEKOPLAST Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
22 września 2017 GEKOPLAST Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję.
7 września 2017 GEKOPLAST Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
21 lipca 2017 GEKOPLAST Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję.
4 lipca 2017 GEKOPLAST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
3 lipca 2017 GEKOPLAST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
28 czerwca 2017 GEKOPLAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
27 kwietnia 2017 GEKOPLAST Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 GEKOPLAST Publikacja raportu za 2016 rok.
27 października 2016 GEKOPLAST Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
23 września 2016 GEKOPLAST Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
28 lipca 2016 GEKOPLAST Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
22 lipca 2016 GEKOPLAST Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
4 lipca 2016 GEKOPLAST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
1 lipca 2016 GEKOPLAST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
3 czerwca 2016 GEKOPLAST ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 GEKOPLAST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
11 maja 2016 GEKOPLAST Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.740.000 akcji serii B1, 105.285 akcji serii B2, 700.000 akcji serii C, 2.660.000 akcji serii D, 537.267 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2 C i D.
10 maja 2016 GEKOPLAST Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
10 maja 2016 GEKOPLAST Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
4 kwietnia 2016 GEKOPLAST Publikacja raportu za 2015 rok.
15 lutego 2016 GEKOPLAST Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
12 listopada 2015 GEKOPLAST NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu, zmiany statutu.
28 października 2015 GEKOPLAST Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
6 października 2015 GEKOPLAST NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu oraz zmiany statutu.
24 września 2015 GEKOPLAST Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
29 lipca 2015 GEKOPLAST Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
24 lipca 2015 GEKOPLAST Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
3 lipca 2015 GEKOPLAST Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
2 lipca 2015 GEKOPLAST Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
11 czerwca 2015 GEKOPLAST ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
28 kwietnia 2015 GEKOPLAST Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
25 marca 2015 GEKOPLAST Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
16 marca 2015 GEKOPLAST Publikacja raportu za 2014 rok.
26 lutego 2015 GEKOPLAST Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela serii A, B1, B2, C i D.