Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 sierpnia 2017

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CORMAY CRM GPW Rozpoczęcie zapisów na akcje serii L.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
DEVELIA DVL GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
FAM FAM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
GOTFI GTF NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
KRUSZWICA KSW GPW Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
PBG PBG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 776.948.780 akcji serii H oraz 12.806.811 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
PREFABET PBB NC NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sposobu pokrycia straty za 2016 rok, udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku oraz ustalenia wynagrodzenia RN.
RAWLPLUG RWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.